Климатици
енергийна ефективност

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

В: Каква е целта на Програмата за енергоспестяване в дома REECL?

О: Програмата REECL е разработена да предлага целеви потребителски кредити за финансиране на енергоспестяващи мероприятия, които намаляват разходите за отопление на домакинствата.

В: Кой спонсорира Програмата REECL?

О: Европейската банка за реконструкция и развитие, Европейската комисия и Агенцията за енергийна ефективност, заедно с български банки, създадоха тази програма, за да се помогне на българските домакинства да пестят енергия и да направят домовете си по-комфортни.

В: Вярно ли е, че кредитополучателите по тази програма ползват 20% безвъзмездна насърчителна помощ?

О: Да, всяко домакинство, което получи кредит по Програмата REECL има право да ползва безвъзмездна помощ в размер на 20% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени условията на тази програма.

В: Ограничена ли е безвъзмездната насърчителна помощ?

О: Да, нейният максимален размер може да бъде левовата равностойност на 850 евро.

В: Кой осигурява средствата за безвъзмездна помощ?

О: Безвъзмездните помощи се изплащат от десет милионен грант, предоставен на тази програма от Международния фонд Козлодуй (KIDSF).

В: Кой може да получи кредит по Програмата REECL?

О: Всяко домакинство в страната, но само един кредит за кредитополучател и само за един дом.

В: Как се кандидатства за кредит?

О: Взимате писмена оферта от доставчик на енергоспестяващи подобрения във вашия дом и кандидатствате за кредит във всеки клон на финансиращите банки.

В: Как се получава кредит?

A: Финансиращата банка оценява вашата кредитоспособност и приемливост на вашия проект за енегоспестяване в дома.

В: Как се получават обратно 20% от капиталните разходи по проекта?

О:След успешно завършване на вашия енергоспестяващ проект, финансиращата банка връща безвъзмездно 20 % от кредитираните капитални разходи директно на вас или на оторизиран от банката доставчик, при условие, че са изпълнени условията на програмата.

В: Кои са финансиращите банки?

О: Към този момент участват:

В: Къде мога да подам молба за кредит по тази програма?

О: Молби за кредит могат да се подават във всеки клон на финансиращите банки или в офисите или магазините на одобрени от тях доставчици на енергоспестяващо оборудване.

В: Кои енергоспестяващи подобрения във вашия дом са приемливи?

О: Внедряването на следните енергоспестяващи проекти във вашия дом могат да имат право на субсидирано финансиране по тази програма:
Изолация на стени, подове и покриви
Енергоефективна дограма
Енергоефективни газови котли
Енергоефективни печки и котли на биомаса
Слънчеви колектори за топла вода
Термопомпени агрегати за отопление и климатизация

В: Кога кредитополучателят трябва да кандидатства за безвъзмездна помощ?

О: Кредитополучателят трябва да кандидатства за полагаемата помощ след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финасиран с потребителски заем от участваща банка, но не по-късно от 3 месеца след отпускане на заема.

Критерии за подбор на oтоплителни термопомпени системи и/или термопомпени системи за отопление и климатизация, които се финансират по програмата REECL
Определение:

Термопомпена сплит система с инвертор, моно-зонова или мулти-зонова, с духалки монтирани в таван, под или на стена
 

 

Критерии за избор:
Електрическа входна мощност (охлаждане и отопление): 1 – 6 kW
Изходна мощност (охлаждане и отопление): 2.5 – 20 kW
Коефициент EEP при външна температура 35°C, и вътрешна 27°C: ЕЕР > 3
Коефициент на трансформация COP при външна температура 6°C и вътрешна температура 20°C: СОР > 3.4
Работен режим охлаждане: от 21° до 43°C външна температура
Работен режим отопление: от –15° до 20°C външна температура

Сертификация:

Евросертификат (CE Marking ) или Акредитирана българска лаборатория за изпитване на термопомпени агрегати

 

Критерии за подбор отопление на биомаса: котли и печки, които се финансират по програмата REECL

Критерии за подбор на газoви котли за гореща вода, които се финансират по програмата REECL
Определение:

Газови котли, определени съгласно евродиректива 92/42/EEC

Критерии за избор:

Съгласно евродиректива 92/42/EEC :
Стандартен котел: > **
Кондензационен котел: > ***

Сертификация:

Евросертификат (CE Marking - евродиректива 92/42/EEC) или Акредитирана българска лаборатория за изпитване на котли
Определение:
Високоефективни печки и котли на дърва (печки с подобрено горене и каталитични печки)
Печки и котли на трици с автоматично подаване на горивото
Печки и котли на пелети с автоматично подаване на горивото
Печки и котли на брикети с автоматично подаване на горивото
Печки и котли на слама с автоматично подаване на горивото

Критерии за избор:

Мощност : 10-400 kW

КПД:
При ръчно подаване на горивото : КПД >70%
При автоматично подаване на горивото: КПД > 75%Сертификация:

Евросертификат (CE Marking) или Акредитирана българска лаборатория за изпитване на котли


Критерии за подбор на слънчеви водонагреватели, които се финансират по програмата REECL
Определение:

Слънчеви водонагреватели за битова гореща вода и отопление, съгласно евростандарти EN 12975 и EN 12976, на база:
Плосък колектор
Колектор с топлинни тръби

Критерии за избор:

Плосък колектор:
Коефициент на преобразуване: > 0.75
Коефициент на загуби a1 : < 4 W/m² K или
Годишен слънцедобив за битова гореща вода: > 600 kWh/m² (*)

Колектор с топлинни тръби:
Коефициент на преобразуване: > 0.75
Коефициент на загуби a1 < 1.5 W/m² K или
Годишен слънцедобив за битова гореща вода: > 650 kWh/m² (*)

Забележка : (*) За климатичните условия на София, при южна ориентация на колектора, подавана студена вода с температура 10 градуса Целзий, и гореща вода с температура 50 градуса ЦелзийСертификация:

Евросертификат (CE Marking - EN 12975), Акредитирана българска лаборатория за изпитване на слънчеви водонагреватели или Solar Keymark. вентилационни-боксове
вентилаторни боксове
въздуховоди-и-свързващи-елементи
въздуховоди и свързващи елементи
енергоспестяващ-блок-с-вградена-термопомпа
енергоспестяващ бокс с вградена термопомпа
канални-филтри
филтри
климатични-камери
климатични камери
компактни-камери-и-енергоспестяващи-блокове
компактни камери и енергоспестяващи блокове
кухненски-чадър
кухненски чадъри
професионални-кухненски-чадъри-с-маслоотделител-тип-циклон
професионални кухненски чадъри с маслоотделители тип циклон
шумозаглушител
шумозаглушители