Климатици
енергийна ефективност

ПРОФИЛАКТИКА

НОВО !
Комплексна сезонна профилактика
на стаен климатизатор:   60 лв

... Проверка нормалното функциониране на климатичната система:
    - Проверка на фреоновите връзки и налягането на фреона в системата.
    - Проверка на електрическите връзки, напрежението и работния ток.

    - Проверка нормалната работа на вентилаторите и компресора.
... Почистване на филтрите и проверка турбината на вентилатора на вътрешното тяло за замърсяване.
... Почистване и третиране на топло/студообменника на вътрешното тяло със специален препарат за почистване и дезинфекция:
    - Дезинфикцира и унищожава всички микроорганизми вкл. мухал, плесени, гъбички и др.
    - Предпазва от появата на алергии, ароматизира и придава усет за чистота и свежест.
    - Създава защитен слой предпазващ от бързо последващо замърсяване.
    - Подобрява работата и повишава ефиктивността на климатичната система.
 ...  Почистване на топло/студообменника на външното тяло (при осигурен нормален достъп до него):
    - В зависимосот степента на замърсяване и мястото на монтаж се почиства с вода или воден разтвор на специален препарат.
    - Подобрява работата и повишава ефиктивността на климатичната система.

(Офертата е валидна и за сезонна профилактика на вентилаторни конвектори.)

Относно профилактиката на климатизаторите

Профилактиката на климатика е едно от най-важните условия за безотказната му работа. Всеки един климатик е предвиден да работи при определени условия. Когато в резултат на работата на климатика се замърсят филтрите и топлообменниците му, той консумира повече електроенергия, като при това не може да достигне зададената му температура. Вследствие на непочистени филтри, прах се натрупва по изпарителя и от там е много по- трудоемко да се почисти. След преминаването на праха през изпарителя, стига и до турбината и така тя не завърта с нужните обороти, а започва да се върти едва забележимо. Профилактиката на климатика е необходима, за да може той да се държи максимално близо до фабричните работни параметри. Освен това и премахва миризмите, които се появяват рано или късно. Добрата работа на климатика с свързана с максимално добър топлобмен между фреона и въздуха. Когато топлообменниците се замърсят се влошава топлообмена и последствията от това са: понижаване на мощността на климатика, повишаване на консумацията на ток и броя на авариите. Профилактиката на климатиците е един от основните фактори за спестяване на електроенергия. Профилактиката на климатика влияе и на хигиената на въздуха в помещението, в противен случай въздухът придобива тежка миризма. Според него спазването на тези насоки удължават живота на климатика и подобряват неговата работа. Топлообменникът на вътрешното тяло е защитен от това замърсяване с филтри (които трябва редовно да се почистват), но те не са съвършени и с течението на времето се натрупва прах. Затова тези топлообменници трябва периодично да се почистват. При режим охлаждане конденза който се образува по вътрешния топлообменник в съчетание с натрупаната прах става идеална среда за развитието на гъбички и плесени. Затова след известно време от климатика започва да се носи неприятна миризма. Затова е необходима така наречената профилактика. При нея техник извършва почистване на топлообменниците, третиране с препарат против миризми, замерване на работните параметри на климатика (налягане на фреона и консумацията на ток). Редовното почистване на филтрите и годишната профилактика, препоръчително направена преди началото на сезона, състояща се в извършване на професионално почистване и диагностика може да спести от 10 до 30% от консумацията на електрическа енергия.

Профилактика на вентилатори и топлообменници - В климатизаторите се използват фреоно-въздушни топлообменници. С помощта на вентилатор през тези топлообменници се създава принудителна циркулация на въздух с определен дебит, който е необходим за нормалното функциониране на всяка климатична инсталация. Той съдържа различни по вид и големина частици - механични замърсители (прах, власинки, листа и др.), които се натрупват в топлообменника и увеличават неговото въздушно съпротивление и постепенно намаляват дебита (количеството) на въздуха, който преминава през него. Леко намаляване на дебита на въздуха води до по-неефективна работа на климатика, увеличена консумация на електроенергия, а в по-висока степен и до работа на компресора при твърде неблагоприятни условия - претоварване по ток и прегряване едновременно - което води до неговото ускорено износване (най-често загуба на компресия и повреждане). Трябва да се има предвид, че степента на замърсяване на топлообменника невинаги може да се прецени при външен оглед. Има случаи, в които той бива замърсен, като фини частици прах навлизат между ламелите му, остават там и водят до горепосочените неблагоприятни последици без да има видими признаци за това. Тогава единственият начин за установяване на това е по отклонението от нормалните параметри на работа, което обаче може да бъде отчетено само от специалисти и с помощта на професионални контролно-измервателни уреди. Почистването на топлообменника може да се извършва през определен период от време, който обаче е различен за всеки климатик и зависи от степента на замърсеност на въздуха, който преминава през него. Например климатик, който работи в близост до натоварено кръстовище в голям град, ще се замърсява много по-бързо, отколкото ако работи в жилищен комплекс или вилна зона. Друг фактор, който влияе на дебита (количеството за единица време) на въздуха, е замърсяване на лопатките на турбината на вентилатора (най-често на вътрешното тяло на климатика). Въпреки наличието на въздушни филтри фините частици прах преминават през тях и през топлообменника и се натрупват върху лопатките на турбината на вентилатора. В резултат на това се получава нарушаване на геометрията на лопатките, намалява ефективността на турбината, а съответно дебита на въздуха, който преминава през топлообменника. Това също влошава работата на климатика и води до споменатите по-горе неблагоприятни ефекти, като освен това съществува и опасността от мокър ход на компресора, вследствие недоброто изпаряване на хладилния агент и неговото повреждане.

Хладилен агент - За нормалната работа на климатичната инсталация голямо значение има количеството и качеството на хладилния агент (работното вещество, което циркулира в нея - т.нар. фреон). Той трябва да бъде в рамките на ±10% от предписанието на производителя. С течение на времето е нормално да има минимална загуба на хладилен агент. За да бъде поддържано в нормални граници, количестото хладилен агент трябва да се проверява през определен период от време и ако е необходимо, да се дозарежда. Намаляването на неговото количество повече от допустимото влошава работата на климатика, намалява неговата мощност, води до прегряване на компресора, намалено омасляване и може да доведе до повреждане на компресора, като според статистика 50% от авариите на компресорите се дължат на липсата или недостиг на хладилен агент и транспортирането с него масло.

Компресорът е най-важният и скъп елемент в климатичната инсталация. Съвременните климатици работят с капсулован херметичен компресор, който при повреждане не се ремонтира, а се сменя с нов. Ремонтът, свързан със смяна на повреден компресор, е доста скъп. А като прибавим цената на нов компресор, общата стойност на ремонта възлиза на 60-70% от цената на нов климатик.

На база на статистиката от нашата фирма при редовно направа на годишна профилактика ремонтите на климатизаторите, поддържани от фирмата ни са намалели с около 70% на годишна база.

Именно поради това профилактиката (почистването и периодичната проверка на състоянието на климатика), както на малките битови климатизатори, така още повече на големите машини и инсталации е повече от необходима. Затова и ние препоръчваме на нашите клиенти поне веднъж годишно да се прави.

 вентилационни-боксове
вентилаторни боксове
въздуховоди-и-свързващи-елементи
въздуховоди и свързващи елементи
енергоспестяващ-блок-с-вградена-термопомпа
енергоспестяващ бокс с вградена термопомпа
канални-филтри
филтри
климатични-камери
климатични камери
компактни-камери-и-енергоспестяващи-блокове
компактни камери и енергоспестяващи блокове
кухненски-чадър
кухненски чадъри
професионални-кухненски-чадъри-с-маслоотделител-тип-циклон
професионални кухненски чадъри с маслоотделители тип циклон
шумозаглушител
шумозаглушители