Климатици
енергийна ефективност

УСЛУГИ

ПРОЕКТИРАНЕ

предварително проучване, технико - икономически анализи, идейни и работни проекти по част ОВК. Проектиране на чисти помещения. Икономическа и техническа оптимизация на проекти. 

 

 МОНТАЖ

квалифицирани технически изпълнители под ръководството на инженерни специалисти с дългогодишен опит. Наличие на съвременна техника и автомобилна база.

 

ПРОВЕРКА за ХЕРМЕТИЧНОСТ и издаване на досие и дневник на климатични системи и попълване на сертификационна документация

в изпълнение на изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на регламент ЕО № 842/2006 относно флуорирани парникови газове основание чл.20 от Наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой за ползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече флуорирани парникови газове и веществата.


СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА

сервиз и поддръжка на климатична и вентилационна техника и оборудване, отоплителни инсталации. Поддръжка и сервизно обслужване на комплексни системи.

 

Профилактика

Сезонна годишна профилактика на климатизатори. Профилактика на климатични, отоплителни и вентилационни системи и инсталации.

 

РЕМОНТ

проверка, диагностика и ремонт на климатични, отоплителни и вентилационни системи.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Направа на електрически табла. Системи за автоматика и управление на сградни инсталации.

 

ДОСТАВКИ И ВНОС НА ОБОРУДВАНЕ.

Оптимизация. Осигуряване от внос и от страната доставката на машините и съоръжения, материали и оборудване за изграждането на всички видове инсталации. Оптимален избор на съоръжения и оборудване. Изготвяне на оферти по технически спецификации и работни проекти.

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

производство на въздуховодни елементи, камери, вентилационни боксове, кухненски чадъри, филтри, енергоспестяващи модули, енергоспестяващи модули комплектовани с вградена термопомпа. Термопомпени модули с водноохлаждаем кондензатор.вентилационни-боксове
вентилаторни боксове
въздуховоди-и-свързващи-елементи
въздуховоди и свързващи елементи
енергоспестяващ-блок-с-вградена-термопомпа
енергоспестяващ бокс с вградена термопомпа
канални-филтри
филтри
климатични-камери
климатични камери
компактни-камери-и-енергоспестяващи-блокове
компактни камери и енергоспестяващи блокове
кухненски-чадър
кухненски чадъри
професионални-кухненски-чадъри-с-маслоотделител-тип-циклон
професионални кухненски чадъри с маслоотделители тип циклон
шумозаглушител
шумозаглушители