Текстилни въздуховоди

Харектеристики:

Запитване за продукта

Описание

Предлагаме текстилни въздуховоди с кръгли, полукръгли и правоъгълни напречни сечения. Можем да осигурим и преходи между всички форми и размери, както и отклонения и колена.

Метод на разпределение на въздуха
Въздухът се разпространява от текстилния дифузьор чрез отвори с различни размери. Комбинации от размери и разположението на отворите, заедно с различни скорости изход предоставят множество вариации. Обхватът от възможности започва с разпространението на въздух при ниски скорости и продължава до транспортиране на въздух на дълги разстояния.Разпределянето се осъществява от малки дупки с диаметър 0.4 mm, които се наричат микроперфорации и са предназначени за разпръскване на въздуха. В случай на транспортиране на въздух там се използват поредица от дупки с диаметър 4 mm или повече, които се наричат перфорация. Необходимо е да се вземат предвид ефектите от температурните разлики при изчисляване на скоростта на потока за определено разстояние

Мембранен дифузор
Често се среща изискване за охлаждане и отопление, използващи една система. Въпреки това, начинът на разпределение на въздуха трябва да са напълно различни за двата режима. Това противоречиви изисквания могат да бъдат решени с помощта на дифузор, който е разделен хоризонтално в центъра помощта на тънък непромокаем текстил – мембрана. Тази мембрана може да отдели горната и долната надлъжна половина на дифузора. Горната част е предназначена за разпространение на въздуха, долната част е предназначена за директен високоскоростен въздушен поток. Доставката включва и специална клапа със сервомотор, който позволява превключване между двата режима на разпределение на въздуха.

Микроперфорация
Необходимата пропускливост на текстилните въздуховоди  може да бъдат постигната чрез промяна на минималните пропускливост на използвания текстил, чрез направа на микро перфорации (пробиване на много голям брой от много малки дупки). Дупките могат да се разпределят случайно или техния размер може да се определи, съобразно необходимостта. Това също помага за насочване на въздушния поток. Пропускливостта на текстилната елиминира създаването на конденз върху повърхността му. Това облекчава поддръжката и удължаване срока на експлоатация на дифузорите.