Политика за поверителност и защита на лични данни на ClimaConsult

Настоящата политика за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия на ClimaConsult и обхваща въпросите, свързани с личните данни, вкл. каква информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и какви права имат потребителите в тази връзка…