КЛИМА КОНСУЛТ” ООД специализира в областта на климатичната, отоплителна, вентилационна и хладилна техника от 2000г. Разполагаме с екип от квалифицирани специалисти и добра материална база. Основателите са доказани професионалисти с натрупан опит:

  • В „Топлофикация и Газификация“ ООД, фирма подизпълнител на Главболгарстрой в областа на отоплението и газификацията на обекти в Русия, Украйна, Казахстан и България

  • В областта на централната климатизация в концерна ABВ.

  • В инженерния и технически екип на първата държавна фирма за климатизация – Техноклима, както и на една от първите частни – Ковекс ЕООД.

Извършваме технико-икономически анализи, проектиране, доставка, монтаж и сервизна поддръжка. Поради широкия профил на дейността ни клиентите могат да избират между различни видове системи за постигане на оптимално технико-икономическо решение за всеки конкретен случай.

Предлагаме доставка и монтаж на:

Климатици и климатични системи на директно изпарение. Климатизатори на следните марки: Daikin, General Fujitsu, LG, Midea, Aux, Hitachi, Mitsubishi electric, Mitsubishi heavy, Fuji, Panasonic, Maxa и други.

Покривни моноблок централи, водоохлаждащи и термопомпени агрегати.

Климатични камери, вентилаторни конвектори, въздухоизсушители, пароовлажнители, вентилационни решетки, противопожарни клапи, топлообменници, рекуператори, текстилни въздухопроводи и др.

Хладилни агрегати и модулни хладилни камери за инсталации от +15 °С до – 40 °С.

Отоплителни котли. Компактни парни котли, нафтови и газови горелки. Електрически котли с големи мощности. Бойлери, солари, помпи, радиатори.

Вентилатори: центробежни, осеви, канални, бокс, покривни, взривозащитени, високотемпературни, високонапорни, киселиноустойчиви и др.

Въздухопречиствателна техника: промишлена и битова.

Чадъри с циклонни филтри и електростатични филтри за професионални кухни.

Филтри и филтърни съоръжения, комплексни ОВКИ инсталации за чисти помещения.

Сервизна дейност:

– поддръжка на сградни инсталации
– замервания на херметичност
– профилактика, диагностика и ремонт на климатици, климатични системи, котли, горелки, хладилни и вентилационни инсталации